ΠΕΝΘΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ (17χιλιάδες 1090-2013 )

ΠΕΝΘΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ (17χιλιάδες 1990-2013 )

Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

Μείωση της παραγωγής σε 23 από τους 24 βιομηχανικούς κλάδους το 2012.

Απελπιστικά στοιχεία.
Η συνολική μεταποιητική παραγωγή βυθίστηκε σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα του 2005 κατά 26,3%.
Η συνολική μεταποιητική παραγωγή βυθίστηκε σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα του 2005 κατά 26,3%.

Μόλις ένας από τους 24 κλάδους της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας κατόρθωσε το 2012 να αυξήσει την παραγωγή του.

Επίσης, παρά το γεγονός ότι η μείωση της βιομηχανικής παραγωγής επιβραδύνθηκε σε σχέση με το 2011, 17 κλάδοι, δηλαδή το 71% του συνόλου, κατέγραψαν διψήφια ποσοστιαία μείωση της παραγωγής τους.

Η συνολική μεταποιητική παραγωγή βυθίστηκε σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από εκείνα του έτους 2005 κατά 26,3%.

Η μέση τιμή του δείκτη της παραγωγής (2005: 100 μονάδες) βρέθηκε στις 73,7 μονάδες.

Αυτά προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από την πορεία του δείκτη της μεταποιητικής παραγωγής την περίοδο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2012, για την οποία υπάρχουν πλήρη διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία.

Η εξέλιξη της παραγωγής των μεταποιητικών βιομηχανιών το 2012 ανά μήνα έως και τον Οκτώβριο, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2011, είχε ως εξής:

* Ιανουάριος: -6,3% (2011/2010: -3,7%)
* Φεβρουάριος: -10,6% (2011/2010: -6,0%)
* Μάρτιος: -8,8% (2011/2010: -10,3%)
* Απρίλιος: -2,3% (2011/2010: -11,1%)
* Μάιος: -3,1% (2011/2010: -10,4%)
* Ιούνιος: -4,3% (2011/2010: -12,4%)
* Ιούλιος: -7,8% (2011/2010: -1,3%)
* Αύγουστος: +2,0% (2011/2010: -10,1%)
* Σεπτέμβριος: -6,9% (2011/2010: -0,3%)
* Οκτώβριος: +1,1% (2011/2010: -13,1%)

Η σωρευτική μείωση του όγκου της μεταποιητικής παραγωγής την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ανέρχεται στο 5,3% έναντι μείωσης κατά 7,6% που είχε σημειωθεί την αντίστοιχη περίοδο του 2011 σε σχέση με το 2010.

Επίσης, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής του ενεργειακού τομέα και των ορυχείων και λατομείων, την ίδια περίοδο του 2012 παρουσιάζει μείωση της τάξεως του 3,8%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Η μεταβολή αυτή είναι αποτέλεσμα μείωσης του μέσου δείκτη παραγωγής των μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 5,3%, αύξησης του μέσου δείκτη παραγωγής ορυχείων και λατομείων κατά 1,8%, μείωσης του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού κατά 1,8% και αύξησης του δείκτη παραγωγής νερού κατά 1,3%.

Όσον αφορά τις κύριες ομάδες βιομηχανικών κλάδων στη μεταποίηση, η εξέλιξη της παραγωγής το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2012 ανά κύρια ομάδα, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2011, είχε ως εξής:

* Ενδιάμεσα αγαθά: -11,0% (2011/2010: -7,9%)

* Κεφαλαιουχικά αγαθά: -16,5% (2011/2010: -4,8%)

* Διαρκή καταναλωτικά αγαθά: -18,9% (2011/2010: -15,2%)

* Αναλώσιμα καταναλωτικά αγαθά: -6,9% (2011/2010: -4,1%)

* Ενεργειακά αγαθά: +5,3% (2011/2010: -9,4%)

Το 2012 ήταν η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία η παραγωγή της μεταποιητικής βιομηχανίας κατέγραψε μείωση.

Επιπροσθέτως, μείωση της παραγωγής σημειώθηκε σε 23 από τους 24 κλάδους, για πρώτη χρονιά σε τόσο πολλούς.

Η επιβράδυνση της πτωτικής πορείας, σε σχέση με το 2011, οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι ο κλάδος που κυρίως χάρη στη θεαματική διεύρυνση των εξαγωγών του κατάφερε να αυξήσει την παραγωγή του, η βιομηχανία πετρελαιοειδών, που αντιπροσωπεύει άνω του 11% του συνόλου της παραγωγής, κατέγραψε αύξηση της παραγωγής της άνω του 20%.

Πέρα από τη διεύρυνση των εξαγωγών, η υψηλή αύξηση της παραγωγής του κλάδου οφείλεται εξάλλου στο ότι το 2011 η παραγωγή πετρελαιοειδών στη χώρα μας είχε μειωθεί σημαντικά λόγω εκτεταμένων διακοπών της λειτουργίας μονάδων για λόγους συντήρησης.

Η ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη παραγωγής στον χώρο της μεταποίησης το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2012 ανά κλάδο, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2011, έχει ως εξής:

* Τρόφιμα: -4,2% (2011/2010: -0,5%). Σε σχέση με το 2005 η παραγωγή ήταν 5,6% μικρότερη. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 18,2% του συνόλου της μεταποιητικής παραγωγής.

* Ποτά: -10,6% (2011/2010: -6,8%). Σε σχέση με το 2005 η παραγωγή ήταν 16,6% μικρότερη. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 6% του συνόλου της μεταποιητικής παραγωγής.

* Καπνός: -5,4% (2011/2010: +8,4%). Σε σχέση με το 2005 η παραγωγή ήταν κατά 22,6% μικρότερη. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 1,9% του συνόλου της μεταποιητικής παραγωγής.

* Κλωστοϋφαντουργικές ύλες: -19,0% (2011/2010: -21,8%). Σε σχέση με το 2005 η παραγωγή ήταν 73,3% μικρότερη. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 3,1% του συνόλου της μεταποιητικής παραγωγής.

* Είδη ενδυμασίας: -9,6% (2011/2010: -26,2%). Σε σχέση με το 2005 η παραγωγή ήταν 66,9% μικρότερη. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 3,4% του συνόλου της μεταποιητικής παραγωγής.

* Δέρματα - Είδη υπόδησης: -35,6% (2011/2010: -15,3%). Σε σχέση με το 2005 η παραγωγή ήταν 71% μικρότερη. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 0,6% του συνόλου της μεταποιητικής παραγωγής.

* Ξύλο: -12,0% (2011/2010: +23,8%). Σε σχέση με το 2005 η παραγωγή ήταν 31,9% μικρότερη. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 1,2% του συνόλου της μεταποιητικής παραγωγής.

* Χαρτί: -10,5% (2011/2010: -8,5%). Σε σχέση με το 2005 η παραγωγή ήταν 22,4% μικρότερη. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 2,3% του συνόλου της μεταποιητικής παραγωγής.

* Εκτυπώσεις: -23,0% (2011/2010: -23,7%). Σε σχέση με το 2005 η παραγωγή ήταν 55,4% μικρότερη. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 1,9% του συνόλου της μεταποιητικής παραγωγής.

* Παράγωγα πετρελαίου: +20,8% (2011/2010: -14,8%). Σε σχέση με το 2005 η παραγωγή ήταν 14% μεγαλύτερη. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 11,3% του συνόλου της μεταποιητικής παραγωγής.

* Χημικά: -12,8% (2011/2010: -2,5%). Σε σχέση με το 2005 η παραγωγή ήταν 26,2% μικρότερη. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 5,3% του συνόλου της μεταποιητικής παραγωγής.

* Φαρμακευτικά: -5,3% (2011/2010: -0,4%). Σε σχέση με το 2005 η παραγωγή ήταν 42,8% μεγαλύτερη. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 2,5% του συνόλου της μεταποιητικής παραγωγής.

* Πλαστικά: -11,0% (2011/2010: -7,0%). Σε σχέση με το 2005 η παραγωγή ήταν 27,9% μικρότερη. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 4,2% του συνόλου της μεταποιητικής παραγωγής.

* Μη μεταλλικά ορυκτά: -18,9% (2011/2010: -34,0%). Σε σχέση με το 2005 η παραγωγή ήταν 67,6% μικρότερη. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 10,3% του συνόλου της μεταποιητικής παραγωγής.

* Βασικά μέταλλα: -5,7% (2011/2010: +6,8%). Σε σχέση με το 2005 η παραγωγή ήταν 7,1% μικρότερη. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 8% του συνόλου της μεταποιητικής παραγωγής.

* Μεταλλικά προϊόντα: -11,0% (2011/2010: -2,1%). Σε σχέση με το 2005 η παραγωγή ήταν 31,2% μικρότερη. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 5,1% του συνόλου της μεταποιητικής παραγωγής.

* Η/Υ - Ηλεκτρονικά: -5,2% (2011/2010: -22,2%). Σε σχέση με το 2005 η παραγωγή ήταν 78,6% μικρότερη. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 1,2% του συνόλου της μεταποιητικής παραγωγής.

* Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός: -7,8% (2011/2010: -9,2%). Σε σχέση με το 2005 η παραγωγή ήταν 34,1% μικρότερη. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 3% του συνόλου της μεταποιητικής παραγωγής.

* Μηχανήματα: -21,8% (2011/2010: -0,3%). Σε σχέση με το 2005 η παραγωγή ήταν 52,9% μικρότερη. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 2,1% του συνόλου της μεταποιητικής παραγωγής.

* Μηχανοκίνητα οχήματα: -10,4% (2011/2010: -7,3%). Σε σχέση με το 2005 η παραγωγή ήταν 56,6% μικρότερη. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 0,8% του συνόλου της μεταποιητικής παραγωγής.

* Λοιπός εξοπλισμός μεταφορών: -31,5% (2011/2010: -30,6%). Σε σχέση με το 2005 η παραγωγή ήταν 75,7% μικρότερη. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 1,6% του συνόλου της μεταποιητικής παραγωγής.

* Έπιπλα: -30,5% (2011/2010: -19,9%). Σε σχέση με το 2005 η παραγωγή ήταν 65,1% μικρότερη. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 1,5% του συνόλου της μεταποιητικής παραγωγής.

* Άλλες δραστηριότητες: -12,6% (2011/2010: -15,9%). Σε σχέση με το 2005 η παραγωγή ήταν 52,6% μικρότερη. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 0,5% του συνόλου της μεταποιητικής παραγωγής.

* Επισκευή μηχανημάτων: -14,5% (2011/2010: -1,2%). Σε σχέση με το 2005 η παραγωγή ήταν 54% μικρότερη. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 4,1% του συνόλου της μεταποιητικής παραγωγής.

http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231228777
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου