ΠΕΝΘΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ (17χιλιάδες 1090-2013 )

ΠΕΝΘΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ (17χιλιάδες 1990-2013 )

Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ


 ΚΑΙ... ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ!!!


ΣΕ δεινή οικονομική κατάσταση βρίσκονται τα ασφαλιστικά ταμεία, παρά τις αλλεπάλληλες μειώσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, λόγω της συνεχιζόμενης μείωσης των εισροών εξαιτίας της υψηλής ανεργίας, της μείωσης μισθών, των ελαστικών...

σχέσεων εργασίας και της υψηλής εισφοροδιαφυγής. Στα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε την ενίσχυση των εκροών από την αύξηση των συνταξιοδοτήσεων  και των λειτουργικών δαπανών, αλλά και το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων. Αυτή τη στιγμή η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας θα πρέπει να βρει περίπου 2,5 δισ. ευρώ έως το τέλος του χρόνου μόνο για την κάλυψη των συντάξεων, ενώ παράλληλα συσσωρεύονται οι οφειλές των ταμείων στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, με αποτέλεσμα να οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια σε κατάρρευση, κάτι που θα συμπαρασύρει και τα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Υπενθυμίζουμε ότι μόνο το ΙΚΑ για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης της ανεργίας χάνει 450 εκατ. ευρώ.

Με βάση όλα τα παραπάνω, αν δεν υπάρξουν παρεμβάσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και τον περιορισμό της εισφοροδιαφυγής - εισφοροαποφυγής,  που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων των ταμείων, τότε είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν και νέες παρεμβάσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, αλλά και στο ύψος των συντάξεων, κάτι που αναφέρει ρητά το μνημόνιο. Και ενώ η κατάσταση στα ταμεία είναι ζοφερή, οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί μειώσεις στο εισόδημά τους έξι φορές την τελευταία τριετία.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΠΟΠΟΚΠ οι μειώσεις κύριων συντάξεων από την 1η Αυγούστου 2010 έχουν ως εξής:

1.     Εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (Ν. 3863/2010 άρθρο 38 και Ν. 3986/2011, άρθρο 44, παρ. 10)

Η εισφορά υπολογίζεται σε ολόκληρο το ποσό της σύνταξης, χωρίς να μειώνεται κάτω από τα 1.400 ευρώ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ    ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ

                    Από 1.8.2010    Από 1.8.2011

 Από 1.400,01 έως 1.700,00 ευρώ     3%        3%

   "     1.700.01   "   2.000,00 ευρώ    4%        6%

  "     2.000,01   "   2.300,00 ευρώ    5%        7%

  "     2.300,01   "   2.600,00 ευρώ     6%        9%

  "     2.600,01   "   2.900,00 ευρώ    7%        10%

  "     2.900,01   "   3.200,00 ευρώ    8%        12%

  "     3.200,01   "   3.500,00 ευρώ    9%        13%

  "    3.500,01 ευρώ και άνω         10%        14%   

2.     Επιπλέον εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (Ν. 3986/2011, άρθρο 44, παρ. 11) για όσους είναι κάτω των 60 ετών

Η επιπλέον εισφορά υπολογίζεται σε ολόκληρο το ποσό της σύνταξης, μετά την αφαίρεση της ανωτέρω εισφοράς, χωρίς να μειώνεται κάτω από τα 1.700 ευρώ.   

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ    ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ

                                                   Από 1.8.2011

Από 1.700,01 έως 2.300,00 ευρώ     6%

  "     2.300,01  "   2.900,00 ευρώ     8%

  "     2.900,01ευρώ και άνω         10%

3.     Μειώσεις συντάξεων από την 1η Νοεμβρίου του 2011 σύμφωνα με το Ν. 4024/2011 για:

- Συνταξιούχους κάτω των 55 ετών κατά 40% 

Για τη μείωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό της σύνταξης μετά την

αφαίρεση των ανωτέρω περικοπών. Η μείωση υπολογίζεται στο τμήμα της σύνταξης άνω των 1.000 ευρώ.

- Συνταξιούχους από 55 ετών συμπληρωμένων και άνω κατά 20%

Η μείωση υπολογίζεται στο τμήμα της σύνταξης άνω των 1.200 ευρώ.

4.     Μείωση συντάξεων κατά 12% από την 1η Ιανουαρίου του 2012  σύμφωνα με το Ν. 4051/2012 

Για τη μείωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό της καταβλητέας την 1.1.2012  κύριας σύνταξης. Η μείωση υπολογίζεται στο άνω των 1.300 ευρώ ποσό της σύνταξης. Το ποσό της σύνταξης  μετά τη μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.300 ευρώ.

Πλέον των ανωτέρω, με το Ν. 4019/11 άρθρο 20, παρ. 8, καταργήθηκε από 1.7.2011 η εξαίρεση από το ανώτατο όριο σύνταξης του άρθρου 51 του Ν. 2084/1992, της προσαύξησης της σύνταξης για τα πάνω  από 35 χρόνια ασφάλισης. Επίσης στον περιορισμό του ανωτάτου ορίου υπάγονται και τα οικογενειακά επιδόματα.

Μειώσεις επικουρικών συντάξεων

Την πορεία των περικοπών της κύριας σύνταξης ακολούθησε και η επικουρική.

Η πρώτη μείωση επιβλήθηκε με το Ν. 3986/2011 όπου θεσπίστηκε η ειδική εισφορά συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης με απόδοση στο ΑΚΑΓΕ, από 1/9/2011 για όλα τα ταμεία για επικουρικές συντάξεις άνω των 300 ευρώ με κλιμακούμενο ποσοστό παρακράτησης

301-350… 3%

351-400… 4%

401-450… 5%

451-500… 6%

501-550… 7%

551-600… 8%

601-650… 9%

651 και άνω… 10%

Δεύτερη μείωση από 1-11-2011 με το Ν. 4024/2011.

Για το ΕΤΕΑΜ 30% για ποσό σύνταξης άνω των 150 ευρώ.

Για ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ. 15% για όλο το ποσό της επικουρικής σύνταξης.

Για το ΜΤΠΥ 20% και για το ποσό άνω των 500 ευρώ σε 50%.   

Τρίτη μείωση από 1/1/2012 με το Ν. 4051/2012 για ποσά σύνταξης:

Από 200-250 σε 10%

250,01-300 σε 15%

άνω των 300,01 σε 20%.

http://www.anti-ntp.blogspot.com/2012/07/2012_09.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου