ΠΕΝΘΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ (17χιλιάδες 1090-2013 )

ΠΕΝΘΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ (17χιλιάδες 1990-2013 )

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012

Υποχρεωτική διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας στην ελληνική Μέση Εκπαίδευση.


Με πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που αποδέχθηκε το υπουργείο Παιδείας!

Όλοι ενθυμούνται τα ανοίγματα προς την Άγκυρα και την ελληνοτουρκική «προσέγγιση» των κυβερνήσεων Σημίτη και Γιώργου Παπανδρέου. Στο πλαίσιο αυτό, είχε προωθηθεί μεταξύ άλλων νομοθετική ρύθμιση για τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας στα ελληνικά γυμνάσια και λύκεια της Θράκης και ενδεχομένως άλλων συνοριακών περιοχών της Ελλάδος.

Οι έντονες αντιδράσεις της κοινής γνώμης και η συνέχιση της γνωστής πολιτικής από την πλευρά της Άγκυρας έδωσαν την εντύπωση ότι οι υπεύθυνοι της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και του ελληνικού υπουργείου Παιδείας επανεκτίμησαν την κατάσταση. Ότι πάγωσαν δηλαδή πρωτοβουλίες και μέτρα που δεν στηρίζονται σε αμοιβαιότητα και προάγουν εξ αντικειμένου τους νεοοθωμανικούς σχεδιασμούς της Άγκυρας στον ελληνικό χώρο.

Η εντύπωση όμως είναι ψευδής. Η ίδια πολιτική συνεχίσθηκε και με τη νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ως μια παραλλαγή και παράρτημα μιας γενικότερης πολιτικής για τη μετάλλαξη της ελληνικής Παιδείας σε «πολυπολιτισμική»!

Ως πρόθυμος αρωγός και διεκπεραιωτής λειτούργησε το ανεκδιήγητο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Το ίδιο που ενέκρινε το βιβλίο Ιστορίας Στ
ʼ Δημοτικού της Μαρίας Ρεπούση και πολλά άλλα στο
ίδιο πνεύμα, όπως επίσης προσφάτως μια νέα Γραμματική για το Δημοτικό σχολείο, που εισάγει ύπουλα την ιδέα της φωνητικής ορθογραφίας.

Με την απόφαση αρ. 61539/Γ2 της 20ής Ιουνίου 2006, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 867, ο τότε υφυπουργός Γεώργιος Καλός ενέκρινε τη σχετική εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και καθόρισε «το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Τουρκικής Γλώσσας στην Α
ʼ, Βʼ και Γʼ τάξη του Γυμνασίου».


Δεν διευκρινίζεται στην απόφαση εάν αυτή ισχύει για τα σχολεία που θα «επιλέξουν» την τουρκική γλώσσα ή εάν η απόφαση αναφέρεται σε γενική εφαρμογή.

«Ειδικοί σκοποί»

Στην απόφαση προβάλλεται, μεταξύ άλλων, ως «ειδικός σκοπός» για τη διδασκαλία της Τουρκικής γλώσσας «η ενεργός συμμετοχή σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία και η κατανόηση της διαφορετικότητας». Στο πλαίσιο αυτό, παρατίθενται στην απόφαση
«Ασκήσεις διαπολιτισμικές και πολυπολιτισμικές»:

peramatozoa

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου