ΠΕΝΘΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ (17χιλιάδες 1090-2013 )

ΠΕΝΘΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ (17χιλιάδες 1990-2013 )

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Πύργοι γιὰ γκρέμισμα…


Θὰ νικήσουμε!


Σὲ κάποια ἔρευνά μου στὸ διαδίκτυο, βρῆκα αὐτὴν τὴν θαυμάσια φωτογραφία καὶ χαμογέλασα.
Μοῦ ἄρεσε… Περισσότερο ἀπὸ ὅλα μοῦ ἄρεσε ἡ θάλασσα…
Μὰ τὸ χαμόγελο δὲν ὀφειλόταν σὲ μίαν καλὴ διάθεσι χαλαρώσεως ἀλλὰ στὴν εἰκόνα ποὺ εἶδα …πίσω ἀπὸ τὴν εἰκόνα.
Ὁ τρόπος ποὺ εἶναι στημένες οἱ πέτρες καταδεικνύει μίαν ἀναλογία μὲ αὐτὸ ποὺ σήμερα ἀποκαλοῦμε πλέον Ἑλλαδοκαφριστάν.
Κι ὄχι μόνον.
Ἔτσι ἀκριβῶς εἶναι στημένες, ἐν τελῶς στὴν τύχη, κι ἄς πιστεύουμε τὸ ἀντίθετον, ὅλες οἱ κοινωνίες τῆς Δύσεως κι ὅλες ἐκεῖνες οἱ χῶρες ποὺ ἔχουν σὰν βάσι τους τὴν ψευδοδημοκρατία.
Ἄς μὴν βλέπουμε αὐτὸ ποὺ θέλουμε νὰ μᾶς δείξουν.
Νὰ περνᾶμε στὴν οὐσία, νὰ βλέπουμε πίσω ἀπὸ τὶς κουρτίνες.
Γιὰ παράδειγμα, ἡ κορωνίς τῆς δημοκρατίας, κατὰ πῶς ἰσχυρίζονται φυσικά, εἶναι οἱ ΗΠΑ. Γνωρίζουμε ὅμως πώς ἐκεῖ βρίσκεται τό 25% τῶν φυλακισμένων τοῦ πλανήτου; 2,2 ἐκατομμύρια φυλακισμένους παρακαλῶ ἔχουν!!!
Συζητᾶμε γιὰ μίαν δημοκρατία πάντα…
Οἱ κάτοικοί της ἀσφυκτιοῦν ὅλο καὶ περισσότερο, ἀπὸ τὰ οἰκονομικὰ μέτρα, ποὺ μετατρέπει τὸ κράτος σὲ νέο εἶδος ληστῶν.
Οἱ ἄστεγοι ὁδηγοῦνται σταθερά, ἀλλὰ βέβαια, στὸν ἀφανισμό.
Τὸ νερό, τὰ τρόφιμα, τὰ εἴδη πρώτης ἀνάγκης, καθίστανται ὅλο κι ἀκριβότερα. Ἀπαγορεύεται ἡ πρόσβασις τῶν πολιτῶν στὶς πηγές, ἀντινοβολοῦνται τὰ τρόφιμα καὶ τέλος πάντων αὐτὰ τὰ μεταλλαγμένα ἔχουν πρὸ πολλοῦ μπεῖ σὲ κάθε τομέα τῆς διατροφῆς τους. Γιά ποιάν ἐλευθερία καί ποιά δημοκρατία λοιπόν συζητᾶμε;
Ἡ ἐλευθέρα βούλησις, τοὐλάχιστον γιὰ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν τεκμηριωμένη ἄποψι κατὰ τοῦ συστήματος, διώκεται καὶ φιμώνεται.
Κι ὅμως… Ἐπιμένουν νὰ λέγονται δημοκρατία.
Δουλεύονται καὶ μεταξύ τους….

Αὐτὸ λοιπὸν τὸ σύστημα, αὐτὸ τὸ ὑβρίδιον, καὶ δὲν ἀναφέρομαι στὶς ΗΠΑ εἰδικῶς, εἶναι σὰν ἐτοῦτες τὶς πανέμορφες πέτρες, ποὺ ὅμως μὲ ἕνα γερὸ ταρακούνημα θὰ καταπέσουν μὲ θόρυβο.
Ἔτσι ἀκριβῶς εἶναι κι αὐτές… Ὅπως τὸ σύστημά τους… Γιὰ γκρέμισμα…
Σὲ ἀνάλογες δομὲς ἔχει βασιστεῖ… Δίχως μέριμνα, δίχως σεβασμὸ στοὺς νόμους τῆς Φύσεως καὶ φυσικὰ δίχως πιθανότητα ἐπιβιώσεως.

Πανέμορφη φωτογραφία. Ἀλλὰ τόσο σχετικὴ μὲ αὐτὰ ποὺ πράγματι συμβαίνουν γύρω μας… Μὲ ἕνα τόσο δὰ φύσημα τοῦ ἀνέμου, θὰ πέσῃ ὅλο τὸ οἰκοδόμημα!

http://filonoi.gr/f-pyrgoi-gia-gkremisma/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου